Τελευταία Νέα

Τοποθέτηση Ανελκυστήρα σε Παλιές Οικοδομές

Για την κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4067/2012 σε κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή που διαθέτουν ανελκυστήρα εκτός προδιαγραφών ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα χρειάζονται τα εξής:

1.Σύμφωνα με το άρθρο 11του Ν.3209/2003 χρειάζεται το 51% του συνόλου των ψήφων της συνιδιοκτησίας. Εφόσον κατά τη σχετική για τη λήψη της απόφασης γενική συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και η απόφαση λαμβάνεται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων.

2.Ανάθεση σε μηχανικό για τοπογραφικό διάγραμμα, σχέδιο κάτοψης και τομής, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, καθώς και μελέτη του κτιρίου για εγκατάσταση εσωτερικού ή εξωτερικού ανελκυστήρα.

3.Επιλογή αρμόδιας εταιρίας για κατασκευή – συντήρηση ανελκυστήρων.