Τελευταία Νέα

Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Τη δυνατότητα για την αντικατάσταση του παλιού θερμοσίφωνα με νέας τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες δίνει το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 3049/Β/08-05-2023).

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπής αερίων, καθώς βέβαια και το ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τους καταναλωτές.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν. Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

Προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες να είναι χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων, ο οποίος θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης.

Συνημμένο θα βρείτε αναλυτικά όλο το ΦΕΚ.

ΦΕΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ