ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΜΕ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε με την εταιρεία έκδοσης κοινοχρήστων ΕΜΕ στη Θεσσαλονίκη για υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

  • Αριστοτέλους 8, 54623, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ.: 2310 266814 (6 γραμμές)
  • Fax: 2310 265174
  • Email: info@emekoin.gr

Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-17:30

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    pre footer

    pre footer