ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Κλειδί της ομαλής λειτουργίας όλων των θεμάτων που προκύπτουν και αφορούν το σύνολο της οικοδομής είναι η διαχείριση εσόδων – εξόδων, η μηνιαία διαχείριση εσόδων εξόδων και η μηνιαία σύνταξη κατάστασης αποθεματικού κεφαλαίου. Στο κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, με τη σύνταξη ετήσιου ισολογισμού χρήσεως της πολυκατοικίας, αποδίδεται και το αποθεματικό κεφάλαιο, μαζί με τα ανάλογα κατ’ έτος παραστατικά.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη σωστή διαχείριση εσόδων και εξόδων της πολυκατοικίας, φροντίζοντας για την ομαλή και χωρίς προβλήματα μηνιαία λειτουργία της.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

This post is also available in: Αγγλικα Ρωσικα