ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

« Η σπουδαιότητα του θέματος είναι σαφής, η δε αποτελεσματικότητα της μεθοδικής μας εργασίας εξασφαλισμένη.»

Κλειδί της ομαλής λειτουργίας όλων των θεμάτων που προκύπτουν και αφορούν το σύνολο της οικοδομής είναι η διαχείριση εσόδων – εξόδων και η μηνιαία σύνταξη κατάστασης αποθεματικού κεφαλαίου. Στο κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, με τη σύνταξη ετήσιου ισολογισμού χρήσεως της πολυκατοικίας, αποδίδεται και το αποθεματικό κεφάλαιο, μαζί με τα ανάλογα κατ’ έτος παραστατικά.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη σωστή διαχείριση εσόδων και εξόδων της πολυκατοικίας, φροντίζοντας για την ομαλή και χωρίς προβλήματα μηνιαία λειτουργία της.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ