ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Η ΕΜΕ στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει με υπευθυνότητα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με την έκδοση κοινοχρήστων, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας σας. Έγκαιρα και αξιόπιστα, φροντίζουμε για την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Η γνωστότερη υπηρεσία, που αποτελεί και τη βάση των υπόλοιπων εργασιών μας, είναι η μηχανογράφηση της κατανομής των κοινοχρήστων. Η πείρα μας και το αξιόπιστο πρόγραμμα μηχανογράφησης που δημιουργήσαμε εξασφαλίζουν εγκυρότητα και ακρίβεια στον καταμερισμό των κοινοχρήστων, ο οποίος γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό της πολυκατοικίας.

Η έκδοση της συγκεντρωτικής κατάστασης κοινοχρήστων και των ειδοποιήσεων – αποδείξεων για κάθε διαμέρισμα, με αναλυτική απεικόνιση των δαπανών, κάνει εύκολη και κατανοητή την επαλήθευση των εξόδων, ακόμα και για τους πιο «δύσκολους» ενοίκους.

diaxeirisi-esodwn-eksodwn-01-1