Τελευταία Νέα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Κατοικίες

Τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από κοινού ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη ενός κτιρίου, με αποτέλεσμα  την μείωση των λογαριασμών, δίνει το Υπ. Περιβάλλοντος με σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 6351/Β/30-12-2021).

Με λίγα λόγια, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων συστημάτων, σε κοινόχρηστο χώρο, με έγγραφη συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών από πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων  ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς  συνιδιοκτήτες. Η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, επιτρέπεται μετά από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού  ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.

Συνημμένο θα βρείτε αναλυτικά όλο το ΦΕΚ.

ΦΕΚ-2021-B-06351-Φωτοβολταικά