Ποιες θεωρούνται κοινόχρηστες δαπάνες?

Ποιες θεωρούνται κοινόχρηστες δαπάνες?

ΚΟΙΝΑ ΒΑΡΗ θεωρούνται η συντήρηση και η επισκευή των μερών του ακινήτου όπως επίσης και οι ανανεώσεις, οι μεταβολές ή προσθήκες επί των αδιαιρέτων μερών του οικοδομήματος.

Αυτές χωρίζονται στης εξής κατηγορίες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται αυτές που είναι αναγκαίες για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων όπως φωτισμού, νερού, καθαριότητας, ανελκυστήρα, θέρμανσης κ.τ.λ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται στη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων όπως της κεντρικής θέρμανσης, του ανελκυστήρα, της αποχέτευσης.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: Αυτές είναι οι δαπάνες που προέρχονται από τη διοίκηση και τη διαχείριση όπως ο μισθός του διαχειριστή, του γραφείου κοινοχρήστων.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ: Οι δαπάνες αυτές αφορούν την επισκευή της οικοδομής όπως: μόνωση ταράτσας, εξωτερικές εργασίες της οικοδομής, βαφή οικοδομής.

  • On 22/01/2021