ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η καλή λειτουργία του κτιρίου απαιτεί τη γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση βλαβών και την ολοκληρωμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Η ΕΜΕ, σε συνεργασία με υπεύθυνα συνεργεία και ειδικευμένους τεχνικούς, παρέχει τεχνική βοήθεια για οποιαδήποτε ανάγκη επισκευής ανακύψει, όπως:

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Υδραυλικές εργασίες
 • Καθαρισμός κτιρίου
 • Απολυμάνσεις
 • Συντήρηση καυστήρα
 • Αλουμινοκατασκευές
 • Κλειδαριές
 • Αποφράξεις
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Στεγανοποιήσεις κ.ά.
 • Συντήρηση ανελκυστήρα
 • Και ο,τιδήποτε άλλο !!!