Υπηρεσίες

Έκδοση κοινοχρήστων Διαχείριση εσόδων – εξόδων Τεχνική κάλυψη Νομική προστασιά

eme-horizontal
Έκδοση και Διαχείριση Κοινοχρήστων

Οι υπηρεσίες μας χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες:

1.Μηχανογράφηση των δαπανών

Η μηχανογράφηση των δαπανών της πολυκατοικίας περιλαμβάνει:

✓ Την έκδοση των κοινοχρήστων βάσει του πίνακα ποσοστών της πολυκατοικίας

✓ Αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης και των ειδοποιητηρίων στον εκάστοτε διαχειριστή, ο οποίος είναι αρμόδιος για την είσπραξη των κοινοχρήστων και πληρωμή των δαπανών.

2. Οικονομική διαχείριση

Η οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας περιλαμβάνει:

✓ Τον καταμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας σας ή τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους – Ν.3741/1929 και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις.

✓ Αποστολή έντυπης ειδοποίησης ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

✓ Είσπραξη των κοινοχρήστων

✓ Πληρωμή των κοινόχρηστων τακτικών και έκτακτων εξόδων (καθαριότητα, λογαριασμών Φ. Αερίου, Ρεύματος, Νερού, αγορά-πληρωμή ενσήμων θυρωρών, ΑΠΔ, συντήρηση ανελκυστήρα-καυστήρα), πάντα με την προσκόμιση των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών.

✓ Τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων εσόδων εξόδων και ισολογισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η καλή λειτουργία ενός κτηρίου προϋποθέτει όχι μόνο τη γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση βλαβών, αλλά και την ολοκληρωμένη τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Στην εταιρεία ΕΜΕ, σε συνεργασία με υπεύθυνα συνεργεία και ειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε τεχνική βοήθεια για οποιαδήποτε ανάγκη επισκευής ανακύψει, όπως: 

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες 
 • Υδραυλικές εργασίες 
 • Καθαρισμός κτηρίου 
 • Απολυμάνσεις 
 • Συντήρηση καυστήρα 
 • Αλουμινοκατασκευές 
 • Κλειδαριές 
 • Αποφράξεις 
 • Ελαιοχρωματισμοί 
 • Στεγανοποιήσεις  
 • Συντήρηση ανελκυστήρα 
 • Και οτιδήποτε άλλο!!! 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στην εποχή μας παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας να αρνούνται να καταβάλουν τα κοινόχρηστα, ενώ υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες για την πολυκατοικία, όπως η αγορά πετρελαίου και η αποκατάσταση ζημιών.  

Επιπλέον, πολλές φορές είναι απαραίτητη η δυναμική διεκδίκηση αποζημιώσεων από τρίτους, για τυχόν ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Όλα αυτά δημιουργούν πονοκέφαλο στο διαχειριστή, αφού δε γνωρίζει ποιος είναι ο ορθότερος τρόπος να τα αντιμετωπίσει. 

Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η νομική προστασία. 

 Η εταιρεία μας προσφέρει, εκτός των άλλων υπηρεσιών, την απαραίτητη νομική υποστήριξη για τη σωστή λειτουργία της οικοδομής, δηλαδή συμβουλές, διευκρινίσεις, καθώς και επίλυση των όποιων νομικών ζητημάτων ανακύψουν, από τον έμπειρο νομικό μας σύμβουλο.  

Έτσι, όλα τα προβλήματα λύνονται αποτελεσματικά, χωρίς περιττές αντιδικίες. 

Μοιραστείτε μαζί μας τις ανάγκες του κτηρίου σας και εμείς θα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα.