Τελευταία Νέα

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους από απρόβλεπτα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων. Κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι θεωρούνται η είσοδος της πολυκατοικίας, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, ο ανελκυστήρας, οι εγκαταστάσεις της κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, το μηχανοστάσιο, το δώμα (αν δεν ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη), όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι, η ταράτσα, οι καπνοδόχοι και ο σκελετός της πολυκατοικίας. 

Η κάλυψη μπορεί να περιλαμβάνει (πάντα σε συνεννόηση με την ασφαλιστική): 

  • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα 
  • Ατυχήματα από πτώση φωτεινών επιγραφών και πινακίδων 
  • Ατυχήματα από τη χρήση ανελκυστήρα 
  • Ζημιές από πτώση σοβάδων και μαρμάρων 
  • Διαρροή σωληνώσεων 
  • Ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών 
  • Δικαστικές δαπάνες