Τελευταία Νέα

“Έξυπνο- Πράσινο” Κτίριο

Ένα έξυπνο – πράσινο κτίριο μειώνει την εξάρτηση από τα συμβατικά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Βοηθάει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κάνει σωστή τη χρήση του ύδατος για την οικιακή χρήση κτλ. Χρησιμοποιεί, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, και προτρέπει στην ανακύκλωση των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί αρκετά προηγμένα αυτοματοποιημένα συστήματα φωτισμού, ασφάλειας, ελέγχου θερμοκρασίας, και πολλές άλλες λειτουργίες. Ο συντονισμός όλων αυτών των συστημάτων συγκεντρώνεται σ΄ ένα κεντρικό ελεγκτή και κάθε ιδιοκτήτης εύκολα και γρήγορα μπορεί να έχει πρόσβαση ώστε να έχει τον έλεγχο του κτηρίου.

Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου κτηρίου είναι:

Εξοικονόμηση Ενέργειας: χρήση φωτοβολταϊκών, ηλιακών, net metering, αισθητήρες κίνησης

Πυρασφάλεια: αισθητήρες θερμοκρασίας και καπνού

Σύστημα ασφάλειας και συναγερμού: κλειστό σύστημα καμερών CCTV, πόρτες,

Έλεγχος ψύξης, θέρμανσης και αερισμού

Σύστημα σκίασης

Σύστημα ανακύκλωσης και κομποστοποίηση