Τελευταία Νέα

Προστασία απο τις Πυρκαγιές

Για την προστασία από τις πυρκαγιές, είναι κρίσιμο να ακολουθείτε ορισμένες βασικές οδηγίες. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω συμβουλές που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου και την προστασία της περιουσίας και της ζωής σας. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην ύπαιθρο, καθώς και συγκεκριμένες προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε αν το σπίτι σας βρίσκεται κοντά σε δασικές περιοχές. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να προστατευτείτε.

Με υπευθυνότητα και συνεργασία, μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο πυρκαγιών και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων.

Παρακάτω θα βρείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με τις αναλυτικές οδηγίες προστασίας.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ