ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για την έκδοση του ΑΦΜ χρειάζεται:

  • Ο Κανονισμός της πολυκατοικίας (αν υπάρχει)
  • Αντίγραφο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας
  • Αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όπου ορίζεται ο διαχειριστής και αποφασίζεται η έκδοση ΑΦΜ για την πολυκατοικία
  • Δήλωση έναρξης/ μεταβολής εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Μ3) και Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου (Μ7)
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του διαχειριστή

Η υποβολή των παραπάνω γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ της πολυκατοικίας.

  • On 08/04/2021