Τελευταία Νέα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για την έκδοση του ΑΦΜ χρειάζεται: 

  • Ο Κανονισμός της πολυκατοικίας (αν υπάρχει). 
  • Αντίγραφο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας. 
  • Αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όπου ορίζεται ο διαχειριστής και αποφασίζεται η έκδοση ΑΦΜ για την πολυκατοικία. 
  • Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Μ3) και Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου (Μ7). 
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του διαχειριστή. 

Η υποβολή των παραπάνω γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ της πολυκατοικίας.