Τελευταία Νέα

ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ PARKING

Η πυλωτή μίας οικοδομής θεωρείται ο ισόγειος χώρος ο οποίος είναι ελεύθερος από παντού, δηλαδή δεν περιβάλλεται από τοίχους και στον οποίον υπάρχουν μόνο οι κολόνες της οικοδομής. Η πυλωτή είναι χώρος κοινόκτητος και κοινόχρηστος και ανήκει σε όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. 

Ο ακάλυπτος αυτός χώρος της πυλωτής δεν μπορεί να αποτελείται από διαιρεμένες ιδιοκτησίες που να ανήκουν σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε τρίτοι, ούτε είναι ο χώρος αυτός δεκτικός σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, αλλά θα παραμείνει ως κοινόχρηστος, επί του οποίου υφίσταται συγκυριότητα αναγκαστική όλων των συνιδιοκτητών, και χρησιμεύει σε κοινή από όλους χρήση. 

Το μοναδικό λοιπόν στο οποίο μπορούν να προβούν οι συνιδιοκτήτες είναι στον καθορισμό και μόνον της χρήσης της πυλωτής. Οι συνιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας, μπορούν να καθορίσουν συγκεκριμένους ανοικτούς χώρους για στάθμευση στην πυλωτή, που θα ανήκουν στην αποκλειστική τους χρήση (όχι ιδιοκτησία). 

Δηλαδή μπορεί να παραχωρηθεί σε συνιδιοκτήτες μόνο η αποκλειστική χρήση θέσης στάθμευσης του αυτοκινήτου. Η παραχώρηση αυτή δεν μπορεί φυσικά να γίνει με προφορικό τρόπο. Μπορεί να γίνει μόνο με τη σύσταση των οριζοντίων ιδιοκτησιών της οικοδομής, με συμβόλαιο πώλησης ή με τον Κανονισμό. Πάντοτε δε η χρήση της θέσης είναι άρρηκτα δεμένη με διαμέρισμα της οικοδομής και ποτέ αυτόνομη. 

Η εν λόγω θέση λοιπόν, ακολουθεί πάντοτε την τύχη του διαμερίσματος στο οποίο και ανήκει. Σε περίπτωση πώλησης του διαμερίσματος η εν λόγω θέση ακολουθεί τον νέο κύριο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν πωλείται ξεχωριστά. Επίσης δεν μπορεί να μισθωθεί ξεχωριστά από το διαμέρισμα. 

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να μισθωθεί και σε πρόσωπα που δεν φέρουν την ιδιότητα του συνιδιοκτήτη της οικοδομής (τρίτους). Εξαίρεση φυσικά ακολουθούν οι κλειστές θέσεις στάθμευσης, οι οποίες και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αδιαίρετης ιδιοκτησίας. Κλειστή θέση εννοείται η θέση που περικλείεται νομίμως από τοίχο.