Τελευταία Νέα

Επιβάρυνση Απλήρωτων Λογαριασμών Από Ενοικιαστές

Ρεύμα: Η οφειλή ακολουθεί το ΑΦΜ το οποίο είναι δηλωμένο στη συγκεκριμένη παροχή. 

Αέριο: Η οφειλή ακολουθεί το ΑΦΜ το οποίο είναι δηλωμένο στη συγκεκριμένη παροχή. 

Νερό: Η οφειλή ακολουθεί το υδρόμετρο, δηλαδή τον ιδιοκτήτη.  

Παρ’ όλα αυτά, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πάρει απαλλαγή του χρέους για το διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν οι οφειλές προσκομίζοντας : 

  • Το Ε2 της εφορίας όπου εμφανίζεται το χρονικό διάστημα μίσθωσης του ακινήτου και το ονοματεπώνυμο του μισθωτή. 
  • Το μισθωτήριο συμβόλαιο από το TAXISNET. 
  • Υπεύθυνη δήλωση 1599, που να αναφέρει πότε αποχώρησε ο μισθωτής από το ακίνητο. Αν η αποχώρηση έγινε το τρέχον έτος, τότε στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι «θα προσκομίσω το Ε2 μόλις καταθέσω τη φορολογική μου δήλωση. Σε περίπτωση μη προσκομίσεως του Ε2 τα χρέη βαρύνουν εμένα, ως ιδιοκτήτη». 
  • Φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του και η ένδειξή του. 

Κοινόχρηστα: Η οφειλή επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.