Τελευταία Νέα

Ποιες Θεωρούνται Κοινόχρηστες Δαπάνες;

ΚΟΙΝΑ ΒΑΡΗ θεωρούνται η συντήρηση και η επισκευή των μερών του ακινήτου, όπως επίσης και οι ανανεώσεις, οι μεταβολές ή προσθήκες επί των αδιαιρέτων μερών του οικοδομήματος. 

Αυτές χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται αυτές που είναι αναγκαίες για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων όπως φωτισμού, νερού, καθαριότητας, ανελκυστήρα, θέρμανσης κ.τ.λ. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται στη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων, όπως της κεντρικής θέρμανσης, του ανελκυστήρα, της αποχέτευσης. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: Αυτές είναι οι δαπάνες που προέρχονται από τη διοίκηση και τη διαχείριση, όπως ο μισθός του διαχειριστή, του γραφείου κοινοχρήστων. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ: Οι δαπάνες αυτές αφορούν την επισκευή της οικοδομής, όπως: μόνωση ταράτσας, εξωτερικές εργασίες της οικοδομής, βαφή οικοδομής.