Τελευταία Νέα

Τι είναι ο κανονισμός πολυκατοικίας και ποια η χρήση του;

Ο κανονισμός είναι ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται μεταξύ των συνιδιοκτητών και ρυθμίζει την (εύρυθμη) λειτουργία της πολυκατοικίας. Συντάσσεται από συμβολαιογράφο και συνυπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Η συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνοδεύεται συνήθως και από σχετικούς πίνακες, οι οποίοι αναγράφουν ποσοστά σε δαπάνες, ψήφους κ.λπ. παλαιότερα μεταγράφονταν στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ πλέον καταχωρείται στο Κτηματολογικό Γραφείο. 

Οι περιορισμοί που τίθενται με τον Κανονισμό της πολυκατοικίας έχουν ισχύ νόμου μεταξύ των συνιδιοκτητών, είναι απόλυτα δεσμευτικοί τόσο για τους συνυπογράφοντες ιδιοκτήτες, όσο και από τους διαδόχους αυτών, είτε είναι κληρονόμοι, είτε μετέπειτα αγοραστές. Κατ’ επέκταση φυσικά και για τους ενοικιαστές. 

Ο κανονισμός, πέραν της περιγραφής της οικοδομής, των κοινόχρηστων χώρων κ.λπ. καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών, ορίζει τον τρόπο καταμερισμού τόσο των παγίων, όσο και των έκτακτων δαπανών, αλλά και τη διαδικασία διεξαγωγής γενικής συνέλευσης, τη λήψη αποφάσεων και την αντιπροσώπευση της οικοδομής με τον ορισμό διαχειριστικής επιτροπής. 

Σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού οικοδομής, η πλειοψηφία τουλάχιστον 60% των συνιδιοκτητών δικαιούται να αξιώσει δικαστικώς να καταρτιστεί, (σχετικά επίπονη και δαπανηρή διαδικασία). Τέλος, αρκετοί κανονισμοί προβλέπουν και την τροποποίηση αυτών, συνήθως μέσω πολύ ισχυρής πλειοψηφίας.